Các Tôn Giáo trên Thế Giới và Việt Nam

Các Tôn Giáo trên Thế Giới và Việt Nam
Số tập : T.2 - Tập 2: Công giáo, Do Thái giáo, đạo Ba-hai
Tác giả : Mai Thanh Hải
Nơi xuất bản : Hà Nội: Văn Hóa Thông Tin, 2006
Thông tin trách nhiệm : Mai Thanh Hải
Mô tả vật lý : 293tr. Bìa cứng hình minh họa 14.5x20.5cm
Tóm tắt/ chú giải : Tín ngưỡng - tôn giáo là một thực thể khách quan của xã hội, luôn gắn liền với đời sống chính trị, xã hội, văn hóa của đất nước. Tìm hiểu và có thể theo một tín ngưỡng, tôn giáo nào đó, đã và đang còn là một nhu cầu tinh thần của một bộ phận quan trọng trong nhân dân. Quá trình xuất hiện, lan rộng và phát triển và tồn vong của một tín ngưỡng - tôn giáo luôn gắn liền với đời sống văn hóa xã hội và trở thành một bộ phận trong nền văn hóa một đất nước, một cộng đồng xã hội, thể hiện đậm nét trong các phong tục, thói quen, đời sống của các dân tộc. Quyển sách này là một nghiên cứu về các tôn giáo tín ngưỡng trên thế giới có mặt tại Việt Nam cũng như những tín ngưỡng và tôn giáo tại Việt Nam. Giúp người đọc có cái nhìn chung về tín ngưỡng - tôn giáo tại Việt Nam.
Đề mục :
Ngôn ngữ : Vie
DDC : 291.4 / M217-H15
SĐKCB :
  • TVCD.010278 (Kho TVCD)
Tổng cộng: 1 ấn phẩm
ĐỒNG HÀNH CÙNG THƯ VIỆN

Ủng hộ Thư viện Cơ đốc phát triển với mục đích cổ động việc đọc, học hỏi và nghiên cứu sách Cơ Đốc trong cộng đồng.

DONATE NOW

THƯ VIỆN CƠ ĐỐC

R3-84 Hưng Gia 1, Phường Tân Phong,
Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh (Google Map)
(+84-28) 5410.9708
lienhe@thuviencodoc.org
© 2024 Bản quyền nội dung thuộc về
Thư viện Cơ Đốc
Lượt truy cập: 105,404 | Online: 0