Tập báo “Giảng và Sống” của Ông Bà Giáo sĩ D. I. Jeffrey.

SỰ RA ĐỜI CỦA TẬP TÀI LIỆU GIẢNG VÀ SỐNG

Vào tháng 9/1921, Giáo sĩ D. I. Jeffrey bắt đầu mở một lớp dạy Kinh Thánh tại Đà Nẵng theo chương trình được dạy ở trường NYACK (trường huấn luyện giáo sĩ). GS Jeffrey bày tỏ mục tiêu là “dạy các khóa sinh một nền tảng Kinh Thánh đầy đủ để chuẩn bị họ rao giảng Tin Lành ân điển của Đức Chúa Trời cho quốc dân.” [1]

Giáo sĩ D. I. Jeffrey là vị Đốc học đầu tiên của Lớp Kinh Thánh Việt Nam được tổ chức tại Đà Nẵng vào năm 1921. Tiếp đến, bà D. I. Jeffrey chính là người đã thúc đẩy một chiến dịch văn chương Cơ Đốc với sự ra đời của báo Đuốc Thiêng (Spiritual Torch) và Hừng Đông (The Dawn) vào năm 1950 [2].

Sau đó, nhằm “nâng đỡ đời sống và chức vụ các đầy tớ Chúa”, Ông Bà Giáo sĩ D. I. Jeffrey đã sưu tập những bài viết của các Mục Sư khác nhau, cho dịch thuật và cuối cùng là xuất bản thành tập báo “Giảng và Sống” gửi tặng các tôi tớ Chúa, bắt đầu từ tháng 07/1967 đến tháng 02/1975. Đây là một tư liệu nền tảng rất quý về mặt sử liệu cũng như về giá trị hiện tại.

NHU CẦU SƯU TẦM TÀI LIỆU GIẢNG & SỐNG

Đến nay, trong 92 số báo “Giảng và Sống” đã xuất bản, Thư Viện Cơ Đốc đã sưu tầm được 72 số, còn thiếu các số sau: 1-3; 5; 8; 12 và 17-30.

"Giảng và Sống" gồm những bài giảng, bài viết của những mục sư nổi tiếng mà giá trị vẫn còn nguyên cho thế hệ hôm nay, cho những ai muốn học hỏi, tham khảo để tài bồi cho kiến thức và chức vụ hầu việc Chúa của mình.

Kính mong quý bạn đọc nào có, hoặc biết ai vẫn còn giữ được các số báo nói trên, xin giúp tặng hay cho Thư Viện Cơ Đốc mượn để scan, để có thể tập hợp được trọn bộ các số báo “Giảng và Sống” rất quý giá này. 

Chúng tôi sẽ số hóa và chỉnh lý nghiệp vụ tài liệu này, giới thiệu rộng rãi đến quý bạn đọc thông qua website thư viện: www.thuviencodoc.org, đồng thời sẽ nhân bản để có thể tham khảo trực tiếp tại Thư Viện.

Đây là công trình tập thể. Xin mỗi chúng ta tham gia và đóng góp vào nguồn tư liệu quý giá của Tin Lành Việt Nam. 

Xin gửi một vài hình ảnh về tạp chí “Giảng và Sống” nguyên bản (hiện có tại TVCĐ).

-------

[1] Lê Hoàng Phu (2010), Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1911-1965), tr. 114

[2] Lê Hoàng Phu (2010), tlđd (1), tr. 249

THƯ VIỆN CƠ ĐỐC

ĐỒNG HÀNH CÙNG THƯ VIỆN

Ủng hộ Thư viện Cơ đốc phát triển với mục đích cổ động việc đọc, học hỏi và nghiên cứu sách Cơ Đốc trong cộng đồng.

DONATE NOW

THƯ VIỆN CƠ ĐỐC

R3-84 Hưng Gia 1, Phường Tân Phong,
Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh (Google Map)
(+84-28) 5410.9708
lienhe@thuviencodoc.org
© 2024 Bản quyền nội dung thuộc về
Thư viện Cơ Đốc
Lượt truy cập: 105,400 | Online: 0